Breu memòria de la Graneria Serra

Graneria Serra és un establiment de comerç al detall de productes del camp i per al camp que ha anat seguint les evolucions de l’agricultura a la comarca del Maresme. Una empresa familiar que ha anat adaptant-se a cada moment a les necessitats dels clients i intentant oferint un servei de qualitat adaptat a aquests. Un comerç que des del 1905 ha anat passat de pares a fills ininterrompudament. Un negoci a l’entorn de l’agricultura, l’activitat econòmica majoritària d’Argentona a finals del segle XIX i primers del XX, arribant fins l’actualitat en el segle XXI on l’agricultura pràcticament ha desaparegut del municipi, on les activitats agrícoles s’ha convertit en un element d’esbarjo conjuntament amb activitats de jardineria. També ha evolucionat amb la tinença d’animals, que si en un principi el negoci oferia aliments pels animals destinats al consum humà, actualment el negoci ofereix l’atenció als animals d’oci i companyia.

1.- Encara que el comerç arrenca a mitjans del segle XIX, com es constata a la revista local “Lo Castell de Burriac” editada per l’historiador Francesc Carreras Candi, on en el seu número 3 de l’agost de 1893, surt documentada per primera vegada, degut a un robatori, “la tenda de Cal Moreno”. Motiu amb el qual encara es coneix col·loquialment en el poble la família Serra i el seu comerç. Un establiment que a l’any 1893 és propietat del Sr. Joan Rabassa Rosselló, però que serà el seu gendre, el Sr. Joan Serra Lladó, el primer membre de la família Serra, que a primers del segle XX establirà la línia del actual comerç més adreçat a servei de productes pel camp.

2.- El 22 de novembre de 1905 és la data oficial on consta l’alta del negoci a l’ajuntament d’Argentona. En aquesta data, Joan Serra Lladó assumia les regnes del negoci del seu sogre de venda al detall de comestibles i productes del camp. “Una tenda de comestibles” en què s’hi venien principalment tota classe de llegums, mongetes, cigrons, llenties que es va estenen a vendre tota classe de granes, ordi civada, moresc, veces,… Això fa que l’establiment es comenci a conèixer com a graneria Serra, cal Moreno, i que la pagesia, activitat principal d’Argentona en aquell temps, hi compri les seves granes per sembrar i granes i cereals per l’aliment dels animals de corral. L’establiment es troba situat en el núm.14-16 del carrer del Torrent , actual carrer gran, al centre de la població d’Argentona

3.- L’any 1936 agafa el negoci el seu fill, Jaume Serra Rabassa, que l’hi tocà viure i desenvolupar el negoci en els anys difícils de la guerra i postguerra, en que el negoci ha de competir en inferioritat de condicions, amb la “Hermandad Sindical de Labradores Y Ganaderos”, sindicat franquista obligatori per tots els pagesos i que té el monopoli de la compra i venda de cereals. Una clientela molt addicta i un servei personalitzat acompanyat d’un servei a domicili amb carros de tracció animal fa que l’empresa continuï. També és una època d’aparició de nous productes pel camp i els nous adobs químics que comencen a transformar les activitats agrícoles. Aquests productes també s’incorporen al negoci. El comerç amplia els seus locals, instal·lant-se al carrers dels Rosers núm. 2, també al centre de la població però amb més espai per oferir una millor atenció.

4.- L’any 1960, l’empresa passa al seu fill, Lluís Serra Vives, l’agricultura al Maresme comença a anar minvant, això implica que molts establiments anàlegs de la comarca pleguin. L’empresa s’ha d’anar adaptant, inicia una expansió del servei a domicili al pobles del voltant, (Dosrius, Òrrius, Canyamars, Mataró, Llavaneres,…) ja amb vehicles de tracció mecànica, i la introducció en el negoci de tots els productes de l’agricultura intensiva. L’empresa continua amb un servei de venda al detall acurat en l’establiment comercial amb la venda de productes del camp pel consum humà i productes del camp pel consum animal.

5.- L’any 1990 i fins l’actualitat el comerç és dirigit pel seu fill, Joan Serra Macià. El negoci encara s’ha hagut d’adaptar molt més als canvis de les necessitats dels clients. L’agricultura al Maresme pràcticament ha desaparegut. La venda centenària de grans i llegums encara contínua, però l’agricultura ha passat a ser un element d’esbarjo i s’ha anat transformant en jardineria i floricultura. La venda de cereals pels animals s’ha anat transformant en la venda de menjars per animals de companyia, gats, gossos i animals d’oci com cavalls de muntar i aficions com la columbòfila.. És important destacar també una tasca de divulgació i assessorament constant al clients, gent jove que s’introdueix novament a l’agricultura com elements d’oci que troba en l’establiment tot tipus d’orientacions. El seu radi d’acció comercial encara és més ampli, en el comerç hi venen clients de tot el Maresme fins i tot del Barcelonès. És continua amb un acurat i ràpid servei a domicili. S’han ampliat les instal·lacions del comerç i actualment està situada en el carrer Barcelona, també en la trama urbana i comercial del municipi. És membre de la Unió de botiguers d’Argentona.

6.-La Graneria Serra és un establiment centenari centrat en els productes del camp i per al camp però que ha hagut de seguir l’evolució del sector primari al Maresme. D’activitat principal durant el segle XIX fins a ser un element residual a inicis del segle XXI. Tot i així la graneria continua oferint els mateixos productes que fa 100 anys però amb una evolució clara i evident, on en tot moment s’ha anat adaptat a les necessitats dels clients i intentant oferir un servei pròxim, acurat i de qualitat.
Quatre generacions d’una mateixa família que ininterrompudament durant més de 100 anys ha mantingut l’empresa familiar de pares a fills. Orgullosa d’un passat històric agrícola del municipi i que manté actualitzat un acostament als productes de la terra i a una cultura i tradició al camp i als animals mil·lenària que cal amb modernitat i qualitat continuant pervivint.

P4190276